Idi na gornju razinu

Upisi u Dom za starije osobe Pazin

Dana 26. lipnja 2024. otvaraju se prijave za smještaj korisnika u svrhu punjenja kapaciteta Doma za starije osobe Pazin. Prijave se zaprimaju do 26. srpnja 2024.

Prijave se u navedenom razdoblju mogu dostaviti:

 1. osobno – predajom socijalnoj radnici Doma (zatvorena omotnica s naznakom „Prijava za smještaj“)
 2. putem elektroničke pošte: [email protected]

 

 

Poziv za podnošenje prijava za smještaj

Obrasci za preuzimanje:

 1. Zahtjev
 2. Liječnička potvrda
 3. Privola korisnika o korištenju osobnih podataka
 4. Privola korisnika o objavi osobnih podataka
 5. Privola sudužnika
 6. Izjava o prihvaćanju obveze plaćanja ili nadoplaćivanja

POPIS potrebne dokumentacije

Uz popunjene obrasce, podnositelj zahtjeva treba priložiti:

 1. Presliku iskaznice obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
 2. Potvrdu o prebivalištu korisnika (potvrdu izdaje policijska postaja)
 3. Potvrdu porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini
 4. Preslike važnije zdravstvene dokumentacije
 5. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom

Uz privolu i izjavu o prihvaćanju obveze plaćanja, sudužnik treba priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice
 2. Potvrdu porezne uprave o ukupno ostvarenom dohotku i primicima u prethodnoj kalendarskoj godini

Svi obrasci dostupni su za preuzimanje u Domu.


Na temelju članka 26., vezano uz članak 43. stavak 2. Statuta Doma za starije osobe Pazin („Službene novine Grada Pazina“ 35/23.), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije osobe Pazin, KLASA: 007-02/23-01/1 URBROJ: 2163-1-27-01-24-18 od dana 28. svibnja 2024. godine, dana 28. svibnja 2024. donesen je Pravilnik o prijmu i otpustu korisnika, koji je stupio na snagu dana 5. lipnja 2024.

Odluka o kriterijima za prijam korisnika na smještaj u Dom za starije osobe Pazin

Odluka o cijenama usluga smještaja

Odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za smještaj korisnika

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital