Anna Kuzma ravnateljica Doma za starije osobe Pazin

Objavljeno: 30. studenoga 2023. u kategoriji

Anna Kuzma, magistra javne uprave iz Pazina  18. prosinca 2023. godine stupa na dužnost ravnateljice Doma za starije osobe Pazin. Rezultat je to nedavno provedenog javnog natječaja, čime Anna Kuzma ujedno postaje prva ravnateljica ustanove koja se dugo čekala.

Anna Kuzma je radno iskustvo stjecala u privatnom i javnom sektoru. Kao tajnik ustanove u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Istri stekla je iskustvo u upravljanju ustanovom; od procedura oko donošenja općih akata ustanove, izvještajnih obveza i postupanja prema osnivaču i nadležnom ministarstvu, koordiniranju djelatnika (tehničke službe, kuhinje), provođenju postupaka nabave, kao i svakodnevnih situacija do kojih dolazi u radu.

„Iako je djelatnost Doma za starije u mnogočemu sveobuhvatnija od djelatnosti školske ustanove, obje ustanove spadaju u javni sektor te imaju puno dodirnih točaka u funkcioniranju i načinu rada.  Veseli me prilika pokretanja ustanove i početka njenog rada, posebno zato što će od djelatnosti Doma za starije koristi imati cijela zajednica. Vjerujem kako će mi dosadašnje iskustvo uvelike biti od pomoći pri obavljanju dužnosti ravnateljice Doma za starije osobe Pazin“, rekla je ravnateljica Doma Anna Kuzma na današnjoj konferenciji za medije održanoj u velikoj vijećnici Grada Pazina.

Čestitajući Anni Kuzmi na imenovanju, gradonačelnica Suzana Jašić podsjetila je kako je Dom za starije osobe Pazin dovršen te je dobivena uporabna dozvola. Paralelno s radovima izgradnje i opremanja, radilo se na Odluci o osnivanju Doma za starije osobe Pazin, a koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 14. ožujka ove godine. Nakon što je ispunjen prvi preduvjet, donijeta je Odluka o imenovanju  privremene ravnateljice Doma za starije osobe Pazin  te su pripremljeni akti za upis u Sudski registar, da bi 31. svibnja  Trgovački sud u Pazinu upisao osnivanje ustanove u sudski registar.

Također, Upravno vijeće Doma donijelo je Statut Doma, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Pazina, a po stupanju na snagu Statuta donijet je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu, kao i Pravilnik o radu, sve uz suglasnost osnivača.

Rečeno je i kako su naprijed navedene aktivnosti bile preduvjet za raspisivanje javnog natječaja za ravnatelja/icu Doma za starije osobe Pazin. Natječaj za ravnatelja/icu objavljen je 18. rujna 2023. godine i bio je otvoren 15 dana te je nakon provedene procedure Upravno vijeće Doma za ravnateljicu izabralo Annu Kuzma.

POČETAK RADA DOMA OVISI O DINAMICI ZAPOŠLJAVANJA KADRA

Po pitanju koje svih najviše zanima, ono o početku rada Doma, naglašeno je kako to sada  ovisi isključivo o dinamici zapošljavanja potrebnih djelatnika, njih 36, koliko je predviđeno sistematizacijom.

Planirano je raspisivanje natječaja za zapošljavanje djelatnika u dva navrata. Već prvog dana stupanja na dužnost, 18. prosinca 2023. godine ravnateljica će raspisati natječaje za djelatnike u računovodstvu i ostaloj administraciji te za socijalnog radnika,  glavnu sestru i ostalo medicinsko osoblje. U drugom krugu zapošljavanja objavit će se natječaji za poslove vezane uz same korisnike Doma; njegovateljice, kuhare, spremačice, domare.

NEMA PRETHODNIH UPISA

Upis korisnika u Dom za starije osobe Pazin, odnosno Zahtjev za smještaj u Dom za starije osobe Pazin biti će moguće podnijeti tek nakon što bude donijet Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika (donosi ga ravnateljica uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća) i nakon što ravnateljica imenuje Komisiju za prijam i otpust korisnika kao stručno i savjetodavno tijelo Doma.

Rečeno je kako je iznimno velik interes građana koji svakodnevno postavljaju pitanja kada će Dom za starije osobe Pazin početi s radom u smislu pružanja usluga institucionalnog smještaja za starije sugrađane. Ponovno je istaknuto kako nema prethodnih upisa ili prijava za korištenje usluga smještaja u Domu već će svi građani istovremeno biti obaviješteni putem službenih stranica Grada Pazina i Doma za starije osobe Pazin i imati na raspolaganju dovoljno vremena kako bi prikupili potrebnu dokumentaciju i ispunili potrebni zahtjev za smještaj  u Dom za starije osobe.

SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA KORISNIKE S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA

Što se tiče cijene za korisnike Doma za starije osobe Pazin, ekonomska cijena na mjesečnoj razini temeljem analiza domova za starije osobe u Buzetu, Umagu i Poreču, po korisniku kreće se u prosjeku od 1.100,00 do  1.300,00 eura, ovisno o stupnju funkcionalnosti korisnika te tipu sobe (jednokrevetna, dvokrevetna ili trokrevetna). Grad Pazin će sufinancirati cijenu smještaja za korisnike s prebivalištem na području Grada Pazina, a točno utvrđene vrijednosti sufinanciranja biti će  donesene nakon formiranja Cjenika usluga. U tu svrhu u Proračunu Grada Pazina za 2024. godinu planira se 222.000,00 eura.

U sklopu Doma, sukladno Statutu planirane su socijalne usluge, i to; socijalna usluga smještaja, socijalna usluga boravka i socijalna usluga pomoći u kući. Tijela upravljanja (upravno vijeće i ravnateljica) odlučivat će o daljnjem razvoju Doma i nekim drugim aktivnostima  u sklopu Doma.

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital