Obrasci i dokumenti

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.)

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21.)

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital