O nama

Osnovne informacije:

Dom je javna ustanova za pružanje socijalnih usluga starijim osobama propisanih Zakonom.
Dom je osnovan temeljem Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Pazin („Službene novine Grada Pazina” broj 7/23.).
Dom ima svojstvo pravne osobe i upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, s matičnim brojem poslovnog subjekta MBS 130142125 od 31. svibnja 2023. godine.

Osnivač Doma je Grad Pazin.

Naziv Doma glasi: DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN.

Sjedište Doma je u Pazinu, 154. brigade Hrvatske vojske 20.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

  1. Socijalna usluga smještaja
  2. Socijalna usluga boravka
  3. Socijalna usluga pomoći u kući

Ukupna bruto površina zgrade (P+2) iznosi 3.400,90 m2. Pri tome 3163,51 m2 namjenjena je Domu za starije osobe za potrebe smještaja, dok je 237,39 m2 namijenjeno Centru za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga.
U Domu za starije osobe pružat će se usluga smještaja za 52 korisnika. Ukupno ima 28 soba, od toga 12 jednokrevetnih, 8 dvokrevetnih i 8 trokrevetnih. Pored ravnatelja kao stručnog i poslovodnog voditelja Doma, na obavljanju stručnih i administrativnih poslova raditi će stručni radnici, a tehničke i pomoćne poslove obavljat će pomoćno-tehnički radnici. Planira se zapošljavanje oko 30 radnika.

U Centru za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin pružat će se usluga boravka (za 30 korisnika) i pomoći u kući (za 80 korisnika). Nositelj izvainstitucijskih usluga je Gradsko društvo crvenog križa Pazin.

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital