Potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju I. faze Doma za starije osobe Pazin

Objavljeno: 7. siječnja 2020. u kategoriji

Danas, 7. siječnja 2020. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina potpisan je Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin.

Od 10 pristiglih ponuda, Ugovor je potpisan sa tvrtkom Leko-biro d.o.o. iz  Slavonskog Broda, čija je ponuda (u vrijednosti od 512.500,00 kuna uključujući PDV) u potpunosti zadovoljila uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena najpovoljnijom.

Gradonačelnik Krulčić istaknuo je važnost ovog projekta za cjelokupnu lokalnu zajednicu te naglasio kako vjeruje da će već na proljeće biti ispunjeni svi preduvjeti za izdavanje građevinske dozvole. Nakon dobivanja građevinske dozvole slijedit će javna nabava za izvođače radova i stručni nadzor te opremanje. S izgradnjom I. faze planira se započeti u drugoj polovici 2020. godine i završetkom do kraja 2022. godine, kada bi u Dom trebali useliti prvi korisnici.

U prvoj fazi, izgradio bi se veći dio zgrade katnosti P+2, a obuhvaćao bi sve potrebne zajedničke prostore, smještajne kapacitete za 52 korisnika institucionalne skrbi (dugotrajni smještaj), Centar za  pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za 30 korisnika poludnevnog boravka te pomoćne prostore koji su potrebni za uslugu pomoć u kući za 90 korisnika.

Druga faza izgradnje obuhvaćala bi još dodatnih 48 smještajnih jedinica.

Ukupna neto građevinska površina cjelokupnog objekta (I. i II. faza) iznosi 3.673,30 m2 dok neto površina I. faze iznosi 2.869,8 m2. U sklopu I. faze uredili bi se vanjski prostori ispred zgrade (parkirališta, kolne i zelene površine) te djelomično zelene površine sa južne i istočne strane. Procijenjena vrijednost projekta I. faze iznosi 37.000.000,00 kn.

Projekt izgradnje Doma za starije osobe Pazin se nastavlja na brojne aktivnosti koje su provedene u 2018. godini među kojima su najvažnije: javna rasprava, izrada idejnog projekta i dobivanje lokacijske dozvole te izvršena geotehnička istraživanja.  U 2019. godini izrađena je izmjena idejnog projekta sukladno zahtjevima natječaja iz programa Konkurentnost i kohezija pod nazivom: „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucioanlizacije – druga faza“.

U listopadu 2019. prijavljen je i projekt „SOS- skrb o starijima“ koji uključuje i dio izgradnje i opremanja Doma za starije osobe, ali koji se odnosi na pružanje izvaninstitucijskih usluga (poludnevnog boravka i pomoći u kući). Prijavitelj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, a partneri na projektu su Grad Pazin i Centar za socijalnu skrb Pazin, te se rezultati natječaja očekuju u veljači ove godine.

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital