Projekt Doma za starije osobe Pazin približava se svom konačnom ostvarenju

Objavljeno: 17. siječnja 2023. u kategoriji

Dom za starije osobe i Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin gradi se sukladno vremenskom hodogramu i planu te se očekuje dovršetak radova do  27.3.2023. godine, odnosno rok izvršenja ugovora koji uključuje i tehnički pregled je 27.5.2023. godine. Izgradnja je započela 22. travnja 2021. godine, a prema zadnjem koordinacijskom sastanku trenutno se izvode završni radovi postavljanja keramike u svim prostorijama, dok su u završnoj fazi također elektro i strojarski radovi te se u kotlovnici pozicionira oprema i izvode radovi spajanja te opreme.

Projekt se financira iz proračuna Grada Pazina, proračuna Istarske županije, kao i sredstvima dobivenim prijavom na EU natječaje (SOS – skrb o starijima).

Izazov ljudski resursi, natječaj za zaposlenike u drugoj polovici godine

Paralelno se pripremaju prijedlozi akata za osnivanje ustanove socijalne skrbi – Dom za starije osobe Pazin koji će biti na raspravi na Gradskom vijeću u prvom tromjesečju,  a planira se da u drugoj polovici ove godine krenu i natječaji za zaposlenike. U tom dijelu izazov će biti pronaći potrebne ljudske resurse, posebno iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Kroz stipendiranje deficitarnih kadrova, u ovom slučaju medicinskih sestara, Grad Pazin nastoji poboljšati situaciju. Isto tako, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem priprema se osposobljavanje za njegovatelje/ice u prvoj polovici ove godine.

Početak rada Doma od siječnja sljedeće godine

Interes za mjesto u Domu je velik, no, nema preliminarnog upisivanja, već će građani imati sve potrebne informacije javno objavljene i imati na raspolaganju određeno vrijeme za predaju dokumenata. Prema sadašnjoj procjeni planira se  početak rada budućeg  Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin od 01. siječnja 2024. godine.

Građanke i građani biti će o svemu pravovremeno obavješteni putem službenih stranica Grada Pazina i drugim sredstvima javnog informiranja u smislu korištenja budućih usluga nakon što se provedu sve potrebne procedure i donesu temeljni akti buduće ustanove koji uključuju; Odluku o osnivanju ustanove, Statut,  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji poslova Doma, izbor članova upravnog vijeća, ravnatelja i budućih zaposlenika te donošenja Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma i drugih akata.

Projekt SOS – skrb o starijima

Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin u sklopu budućeg Doma za starije osobe realizira se kroz projekt SOS – skrb o starijima, kojeg je nositelj Crveni križ Pazin, a partneri Grad Pazin i Centar za socijalnu skrb Pazin. Do sada su provedene javne nabave za građenje i opremanje te će oprema stići u onom trenutku kada se steknu građevinski uvjeti da se oprema može i postaviti. Radi se o projektu vrijednom 10,8 milijuna kuna (1,432 milijuna eura), od čega je na gradnju i opremanje Centra za pružanje izvaninstitucionalnih usluga otpalo 8,5 milijuna kuna (1,127 milijuna eura), a preostali dio na vozila i aktivnosti za potrebu socijalnih radnika i njihov rad na terenu. Nabavljena su četiri automobila za gerontodomaćice, koje već sada rade kao zaposlenice Gradskog društva Crvenog križa Pazin,  kombi za prijevoz OSI i dostavno/gospodarsko vozilo za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Pazin i jedno vozilo za potrebe obilaska korisnika za  Centar za socijalnu skrb Pazin. Centar za socijalnu skrb Pazin po projektu je odradio i pripremne radionice za volontere koji će biti uključeni.

© 2024. Dom za starije osobe Pazin, izrada web stranica: Play Digital